Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Rozvrh
Suplování
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Informace a nabídky

Vážení studenti,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky pořádá 8.12.2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Rádi Vás přivítáme v tento den na naší univerzitě.

Na naší fakultě Managementu a ekonomiky ve Wichterleho sále v 10:00, 12:00 a 14:00 formou prezentací, diskuzí a představení prostor univerzity získáte jasný přehled o univerzitě a našich studijních programech. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

V příloze naleznete bližší informace o naše ústavu průmyslové inženýrství a informační systémů http://www.utb.cz/fame/struktura/aktuality-18

Řízení kvality a výroby_hlavni informace

Průmyslové Inženýrství_2017


Studuj a pracuj v Austrálii!

Seznamte se s novým inzertním portálem, který usnadňuje prodej učebnic

V GMC - otevírá dveře tvé kariéry!

GMC Academy - leták 1

GMC Academy - leták 2

GMC - Open Day 


Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nabízí:

Úzce spolupracujeme již s několika středními školami a uvědomujeme si, že je velmi důležité motivovat studenty ke studiu na VŠ. Proto, nejen v rámci propagace nového studijního oboru ICTM (Informační a komunikační technologie v medicíně), bychom Vám rádi nabídli:

  • Interaktivní návštěvu Vaší střední školy a prezentaci nejen nového studijního oboru, ale celé šíře studijních programů na FBMI.
  • Exkurzi do laboratoří a prostor Fakulty biomedicínského inženýrství v Kladně nebo v Praze
  • Exkurzi do vědeckého Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě, kde je možné potkat kromě pracovníku Fakulty biomedicínského inženýrství i kolegy z Fakulty elektrotechnické, Fakulty stavební a Fakulty strojní. http://www.uceeb.cz/

Nový studijní obor Informační a komunikační technologie v medicíně vznikl na základě všeobecné poptávky po absolventech, kteří již během studia získávají pracovní návyky a praxi. Při tvorbě tohoto studijního programu jsme vycházeli ze zkušeností našich absolventů, z práce ve vědecké sféře a poptávky budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Výuka je proto ryze praktická a již od prvního ročníku se studenti zapojí do vědeckého týmu a naučí se vše potřebné k vývoji přístrojů lékařské elektroniky, programování mobilních, desktopových a serverových aplikací.

Více informací naleznete na stránkách:

K příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie si dovolujeme oznámit vyhlášení výtvarné soutěže nazvané „Za časů české královny Marie Terezie“, která je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let. 

Uzávěrka soutěže bude dne 8. března 2016. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v květnu 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Podmínky soutěže najdete v příloze nebo na  http://npmk.cz/ . V případě účasti Vašich žáků věnujte prosím pozornost kritériím soutěže a úplnému vyplnění identifikačního štítku a jeho umístění na každém jednotlivém díle.

http://npmk.cz/npmk/vyhlaseni-souteze-k-300-vyroci-narozeni-marie-terezie


Snadný přístup k informacím o Evropské unii naleznete zde http://www.europe-direct.cz/ 

 

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
facebook     prodecad