Obchodní akademie
Mohelnice
Bakaláři
Rozvrh
Suplování
Jídelníček
Facebook
Přihlášení
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Úřední deska

Oficiální název školy:

Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 


tel: 583 430 506

e-mail: oam@oam.cz

Úřední hodiny: 6.00-12.00 12.30-14.30


Adresa školy pro doručování dokumentů:

Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice


Bankovní spojení: 69136811/0100 KB expozitura Mohelnice

ID datové schránky: saafczx

REDIZO: 600018024

IZO: 102692203

IČO: 60045035


 Právní forma:

příspěvková organizace


Zřizovatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc


Vedení školy:

Ing. Josef Peškar, ředitel školy, tel.: 583 430 507, 602 748 706

Mgr. Eva Plocková, zástupce ředitelky, tel.: 583 430 488 (kl. 24), 725 462 051


Sekretariát:

Nikol Němcová, vedoucí sekretariátu a personálního úseku, tel.: 583 430 506, 725 467 077


Ekonomické oddělení:

Ing. Eva Kubíčková, ekonomka školy, tel.: 777 789 445


Studijní obory:

Čtyřleté denní studium

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie - délka studia: 4 roky
18 - 20 - M/01 Informační technologie  - délka studia: 4 roky

Pomaturitní zkrácené studium

63 - 41 - M/02 Obchodní akademie - délka studia: 1 rok
18 - 20 - M/01 Informační technologie - délka studia: 2 roky


Volné dny

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků vyhlašuji volný den pro žáky školy v termínu

16. dubna 2018.

Ing. Josef Peškar
ředitel školy

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků vyhlašuji volný den pro žáky školy v termínu

27. března 2018.

Ing. Josef Peškar
ředitel školy

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků vyhlašuji volný den pro žáky školy v termínu

29. září 2017 
30. dubna 2018
7. května 2018.

Ing. Josef Peškar
ředitel školy

 

Mapa

Kontakt


Obchodní akademie
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
tel: 583 430 506
oam@oam.cz


2017 OA Mohelnice
facebook     prodecad